Xem những phần khác tại đây http://videoconggiao.com/pages/100truyentichchuoihatmancoi/

81. Chuỗi hạt Mân Côi với Tín Điều Đức Mẹ trọn đời đồng trinh

82. Chuỗi hạt Mân Côi với thánh nữ Teresa Hài Đồng Jesu.

83. Chuỗi hạt Mân Côi với thánh Alphonso Liguori, Tiến sĩ Hội Thánh

83. Chuỗi hạt Mân Côi với Bí Tích Thánh Thể

85. Chuỗi hạt Mân Côi với Thánh Ignatio Loyola sáng lập dòng Tên.

86. Chuỗi hạt Mân Côi với Chính Thống Giáo

87. Chuỗi hạt Mân Côi với Đức Chúa Thánh Thần

88. Chuỗi hạt Mân Côi với 7 sự thương khó Đức Mẹ

89. Chuỗi hạt Mân Côi với 14 chặng đường thánh giá

90. Chuỗi hạt Mân Côi với Thiên Thần Gabiriel khi truyền tin cho Đức Mẹ.

91. Chuỗi hạt Mân Côi với cặp vợ chồng trẻ, và 1 đứa con bị tê liệt.

92. Chuỗi hạt Mân Côi với Đức Mẹ La Salette

93. Chuỗi hạt Mân Côi với các tượng Đức Mẹ khóc nhiều nơi trên thế giới

94. Chuỗi hạt Mân Côi với Nữ Chân Phước Agreda

95. Chuỗi hạt Mân Côi với thiên tai, ôn dịch, thần khí, giặc giã.

96. Chuỗi hạt Mân Côi với những người mắc bệnh nan y.

97. Chuỗi hạt Mân Côi cứu cả 1 thành phố khỏi chết trong vòng lửa đạn.

98. Chuỗi hạt Mân Côi với giờ lâm chung của mọi người

99. Chuỗi hạt Mân Côi với những ai tận hiến trọn vẹn cho Đức Mẹ

100. Chuỗi hạt Mân Côi với Chương trình thực hiện 3 Mệnh lệnh Fatima

Download MP3: http://www.mediafire.com/folder/b5s72…

Bình luận trên Facebook