1. con xin dâng mẹ
04:55 Cung chúc trinh vương
08:55 Mẹ là bóng mát
13:30 mẹ nhân loại
17:45 Mùa hoa về rồi
21:45 Đền tạ trái tim mẹ
27:00 Lời mẹ nhắn nhủ
31:10 Kìa Bà nào
35:35 Mẹ về trời
39:25 Từ lúc me noi loi xin vâng
44:45 Tấu lạy bà
48:40 Xin mẹ thương
53:50 Khúc hát dâng hoa

Bình luận trên Facebook