Đức Mẹ La Vang là tên gọi mà giáo dân Công giáo Việt Nam đề cập đến sự kiện Đức Mẹ Maria hiện ra trong một thời kỳ mà đạo Công giáo bị bắt bớ tại Việt Nam. La Vang ngày nay là một thánh địa và là nơi hành hương quan trọng của người Công giáo Việt Nam, nằm ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, thuộc Tổng Giáo phận Huế. Các tín hữu tin rằng, Đức Mẹ Maria hiển linh ở khu vực này vào năm 1798. Một nhà thờ đã được xây dựng gần ba cây đa, nơi họ tin là Đức Mẹ đã hiện ra và được Tòa Thánh tôn phong là Tiểu vương cung thánh đường La Vang từ năm 1961.
1. Dâng mẹ la vang
2. Mẹ la vang việt nam
3. Lạy đức mẹ la vang
4. Nguyện cầu mẹ la vang
5. Một trời la vang
6. Tôn vinh mẹ la vang
7. Kính chào thánh mẫu la vang
8. Mau lên đường hành hương
9. Yêu mến mẹ la vang
10. Bên mẹ la vang
11. Maria hiền mẫu la vang
12. Tình mẹ la vang
13. Chúc tụng mẹ la vang
14. Mẹ la vang ơi
15. Nguyện cầu mẹ la vang

Xem Thêm:  Thánh Ca, Đức Mẹ

Bình luận trên Facebook