Những Bài Thánh Ca Dành Cho Mùa Chay – LM. Nguyễn Sang | Giờ Thứ 9
1. giới thiệu
2. hãy trở về
3. tình ca thập tự
4. tình yêu thánh giá
5. mẹ nhân loại
6. con đường chúa đã đi qua
7. lễ dâng trông cậy
8. tâm tình ca 3
9. chén đắng
10. phó thác
11. trở lại thiên đường
12. sám hối 3
13. giêsu giêsu
14. và con tim đã vui trở lại

Bình luận trên Facebook