Ơn gọi linh mục gia tăng ở Mỹ…Điều gì đang xảy ra?

Dự tính số chủng sinh người Mỹ sẽ được thụ phong linh mục trong năm nay tăng 25% so với năm 2014. Vậy điều gì ảnh hưởng đến quyết định theo đuổi đời sống linh mục của các chủng sinh?

Xem Thêm:  Roma Reports, Tổng Hợp

Bình luận trên Facebook