Playlist:
1. Trông cậy chúa
2. Tình chúa cao vời
3. Cầu nguyện 2
4. Dấu ấn tình yêu
5. Jesus, Remember Me
6. Lời thiêng
7. Magnificat
8. Thân lúa miến
9. Kinh Hòa bình
10.
—————————————-­————–
Cập nhật video mới nhất tại:
https://www.facebook.com/SubTeamCatholic
design and upload được thực hiện bởi nhóm phụ đề công giáo SUBTEAM CATHOLIC
Mọi góp ý và thắc mắc xi vui lòng liên hệ: subteam.catholic@gmail.com
– Website: http://www.videoconggiao.com
– Facebook: https://www.facebook.com/videoconggiao
– Twitter: https://twitter.com/videoconggiao
—————————————-­————–

Bình luận trên Facebook