Thánh lễ tạ ơn Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn tại dòng thánh Phaolô

Xem Thêm:  Tổng Hợp

Bình luận trên Facebook