Maria Faustina ( tên thật là Helena Kowalska) sinh ngày 25.08.1905 tại Glogowiee, Ba Lan. Chị qua đời năm 1938 sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh lao phổi và được Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II phong thánh ngày 30/04/2000. Chị cũng là vị thánh đầu tiên được Giáo Hội tuyên phong trong thế kỷ 21.Trong cuộc sống, sơ Faustina đã có những thị khiến với Chúa Giêsu, và chính Ngài củng yêu cầu chị cho vẽ bức hình về lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài đã ban một lời hứa qua chị: ” Tất cả nhửng ai tôn kinh lòng thương xót của ta, thì vào giờ chết, ta sẽ không phải là vị quan tòa của họ, nhưng là đấng Cứu Thế giàu lòng thương xót”.

Bình luận trên Facebook