Mọi thư đóng góp hay chia sẻ những tâm tư, tình cảm của mình thì các bạn gửi về Thay lời muốn nói với địa chỉ E-mail sau:
Thayloimuonnoiradio.conggiao@gmail.com

Kịch bản, Âm nhạc, Biên tập, Dẫn chuyện – Tuấn Dũng.
Hình ảnh Video – Subteam Catholic.
Đồ họa – Graphics Design Catholic.
Truyền thông Thay Lời Muốn Nói Công Giáo và Video Công Giáo thực hiện tháng 5 – 2014
◘Bản quyền thuộc về TLMNconggiao và Subteam Catholic◘

Facebook: https://www.facebook.com/tlmnconggiao
Youtube: https://www.youtube.com/TLMNconggiao
Blog: http://tlmnconggiao.blogspot.com
Video Công Giáo: http://videoconggiao.com
Subteam Catholic: https://www.facebook.com/SubTeamCatholic

Bình luận trên Facebook