Tin chính
Lược thuật những tin chính trong chương trình hôm nay
• Đức Tổng Giám Mục Jacques Behnan Hindo chì trích tuyên bố của Tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa về tình hình tại Syria
• Đức Tổng Giám Mục Paul-André Durocher của tổng giáo phận Gatineau, Canada giải thích về đề nghị phong chức phó tế vĩnh viễn cho phụ nữ
• Người Palestine trong cơn cuồng nộ đốt phá ngôi mộ ông Giuse con tổ phụ Giacóp
• Đức Thánh Cha bất ngờ thăm nhà trọ dành cho người vô gia cư
• Vòng đàm phán thứ hai Trung Quốc-Vatican tại Bắc Kinh
• Đức Tổng Giám Mục Charles Chaput nói không thể theo Chúa nửa vời
• Tóm lược diễn biến Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình

Bình luận trên Facebook