Tin Chính

• Thư của Đức Thánh Cha trong lễ phong chân phước cho Đức Cha Flaviano Micae Melki
• Đức Thánh Cha Phanxicô rất lo âu theo dõi thảm kịch của những người đang phải bỏ nhà cửa quê hương trốn chạy đi nơi khác.
• Đường hướng đối thoại đại kết của Đức Thánh Cha Phanxicô
• Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện trong “Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thiên nhiên”.
• Cuba chuẩn bị nơi cử hành Thánh Lễ của Ðức Thánh Cha.
• Hai thánh đường Công Giáo ở thủ đô Damascus bị pháo kích.
• Ðức Thượng phụ Công giáo Syria tha thiết xin trợ giúp.
• Điện văn của Ðức Thánh Cha gởi tổng thống Ukraine
• Phát biểu của Ðức Hồng Y Jean-Louis Tauran tại cuộc Gặp Gỡ Rimini
• Cuba có thể sẽ ruồng bắt các thành phần đối lập trước khi Đức Thánh Cha Phanxicô đến thăm

Bình luận trên Facebook