- ĐTC đưa ra những cách thức để trở nên một Cha giải tội tốt
– Đức Phanxicô đi xưng tội trước hết ở Vương cung thánh đường thánh Phêrô
– Đan viện Buckfast triển lãm bức tranh vẽ tưởng khổng lồ được vẽ bởi một nữ tu
– Chủ tịch HĐGM Hoa Kỳ kêu gọi Tòa án tối cao cân nhắc về chỉ thị HHS

Bình luận trên Facebook