- ĐỨC HY NEW YORK TIMOTHY DOLAN CHO THẤY QUAN ĐIỂM CHIẾN LƯỢC TRUYÊNG THÔNG CỦA MÌNH
– GIÁO HỘI CÔNG GIÁO HOA KỲ HỖ TRỢ NẠN NHÂN TRONG CƠN BÃO CHẾT NGƯỜI Ở ARKANSAS
– ĐTC VÀ NHÓM C8: TÔNG HIẾN MỚI VỀ CẤU TRÚC CỦA VATICAN SẼ KHÔNG HOÀN TẤT TRƯỚC NĂM 2015

Bình luận trên Facebook