Trực tiếp tĩnh tâm giới trẻ Mùa Chay, ngày III – 01.04.2015 – DCCT Sài Gòn

Lm Giuse Đỗ Đình Tư, DCCT

Xem Thêm:  Tổng Hợp, Trực Tiếp

Bình luận trên Facebook